Garancija proizvoda i opreme

GARANCIJA I OPĆI UVJETI:

Garancija za sve proizvode i opremu u našoj ponudi je 12 mjeseci ako to nije drugačije naznačeno, a računa se od datuma izdavanja računa i preuzimanja robe, što se utvrđuje provjerom izdanog računa u našoj arhivi. Proizvođač jamči da je uređaj proizveden u skladu sa svim propisima koji su valjani na području EU. Imajte na umu da su uvjeti garancije kod krajnjih potrošača regulirani po zakonu o zaštiti potrošača, a kod pravnih osoba (obrtnici i tvrtke) po zakonu o obveznim odnosima.

SERVIS I UVJETI GARANCIJE:

Za uređaj i opremu garancija ne vrijedi kod fizičkih oštećenja koja su posljedica neprimjerene uporabe, neprimjerenog održavanja, neprimjerene zaštite protiv električnog napona i slučajnih posljedica neprimjerene manipulacije s uređajem odnosno opremom.

Uređaj se mora koristiti u skladu s uputama i ostalim općim uputama koje su važeće za uređaje i opremu. Proizvođač i prodavač u nikakvom slučaju nisu odgovorni za bilo kakve nesavjesne posljedice tijekom uporabe uređaja odnosno opreme.

DODATNI UVJETI:

Ako se proizvod pokvari u garancijskom razdoblju zbog lošeg materijala ili izrade, naš ovlašteni servis će ga besplatno popraviti. U slučaju da uređaj nije moguće popraviti ili popravak traje duže od 45 radnih dana vaš uređaj biti će zamijenjen novim. Vrijeme zajamčenih servisnih usluga iznosi pet godina od datuma kupovine. Za vrijeme popravka ne daje se zamjenski uređaj ili oprema, te nismo odgovorni za eventualne troškove odnosno druge štete koje mogu biti prouzročene popravkom u garantnom roku.

UVJETI ZA VALJANOST GARANCIJE

Garancija se može uvažiti samo ako uz pokvareni očišćeni proizvod priložite sve pripadajuće dodatke, pismeno obrazloženje greške, a poželjna je i originalna ambalaža.
Garancija ne obuhvaća zahvate održavanja i zamjenu dijelova uslijed istrošenosti,te popravke i štete od lošeg ili neprimjerenog održavanja,nepridržavanja uputa za uporabu, nesreće uzrokovane udarom struje, izljeva vode ili požara, greške u sustavu napona na koji je uređaj priključen ili popravaka koje je obavila neovlaštena osoba.

Garancijski uvjeti:

1. Dobavljač pruža garanciju za proizvode s očitim proizvodnim greškama 12 mjeseci od datuma izdavanja računa odnosno preuzimanja robe, a za potrošne dijelove 6 mjeseci.

2. Garancija ne uključuje dodatke kao što su staklo, žarulje, kablovi, baterije, filteri i ostali potrošni materijal.

3. Tijekom garancijskog roka dijelove s greškom popravljamo ili zamijenjujemo prema vlastitoj procjeni. Za sve vraćene proizvode potreban nam je serijski broj i originalna ambalaža.

4. Garancijski servisi produžuje valjanost garancije za broj dana u servisu, ali kod zamjenskog dijela garancijsko razdoblje ne počinje iznova.

5. Garancija ne obuhvaća reklamacije proizvoda zbog uzroka koji nisu ovdje navedeni. Garancija ne obuhvaća ni oštećenja koja su nastala na vanjskom dijelu proizvoda.

6. Ukoliko garancijski list nije priložen, može ga zamijeniti i važeći originalni račun.

7. Garancija neće biti uvažena iz sljedećih razloga:

a. U slučaju neprikladne uporabe i neprikladnog održavanja proizvoda,

b. U slučaju da je proizvod bio uključen u električnu utičnicu s neprimjerenim električnim naponom,

c. U slučaju da je proizvod servisirala neovlaštena osoba.

d. U slučaju da se proizvod tijekom transporta nije nalazio u originalnoj ambalaži i ako je zbog toga došlo do kvara ili oštećenja.

8. Garancijski servis nije obuhvaćen u sljedećim slučajevima:

a. U slučaju da je uklonjen serijski broj proizvoda,

b. U slučaju da je proizvod oštećen tijekom transporta.

9. Dobavljač nije odgovoran za oštećenja koja nastaju kao posljedica neadekvatne uporabe.

VRAĆANJE ROBE:

Za vraćanje robe uvijek je potreban individualni dogovor. Upozoravamo vas da zakon o zaštiti potrošača uređuje odnose između pravne i fizičke osobe. Pri poslovanju između pravnih subjekata (tvrtke i obrti) vrijedi zakon o obveznim odnosima.

Za dodatna pitanja i informacije molimo nazovite: tel: +385 1 6527 217 ili mob: +385 91 6554 665